Jobb med oss

Om Joma Gruver AS
Joma Gruver AS er et norsk aksjeselskap, stiftet i 2017, med sikte på å starte opp ny gruvedrift i Joma.

Jomagruven ble tidligere drevet mellom 1972 og 1998, da det ble utvunnet ca. 11,5 millioner tonn malm. De gjenværende indikerte ressursene er anslått til om lag 6 millioner tonn, og i tillegg antatte mineralressurser på 1,2 millioner tonn. I Sverige eier selskapet Stekenjokk-Levi-prosjektet, der det totalt ble utvunnet rundt 7 millioner tonn malm mellom 1976 og 1988. Stekenjokk-Levi inneholder antatte mineralressurser på ca. 11,8. Joma vil være navet i den nye helårsdriften. I Stekenjokk-Levi skal gruvedriften foregå om vinteren, med transport av malm til Joma for anriking og deponi. Alt i alt betyr dette en mulig drift på rundt 20 år.

Utviklingen og oppbyggingen av organisasjonen i Joma Gruver vil pågå i etapper frem til gruven starter. Tempoet bestemmes av innhenting av nødvendige tillatelser, samt finansiering av prosjektet. Et godt samarbeid med myndigheter, kommune, innbyggere, reindriften og annet lokalt næringsliv er svært viktige suksessfaktorer og vil også påvirke utviklingstakten. Tiden frem til en beslutning om oppstart av gruvedrift er for tiden estimert til 2-3 år.

I tiden fram til gruvestart er det tre viktige utviklingsprosjekter som er særlig viktige å arbeide med: Leverandørprogram, utdanningsprogram og boligprogram. Over tid vil også andre utviklingsprosjekter komme til før oppstart av gruva i Joma. På denne bakgrunn har selskapet nå til hensikt å ansette en prosjektleder/plassjef som kan koordinere og styre prosjektene lokalt i Røyrvik. Denne personen vil være viktig da han/hun vil ha arbeidssted i Røyrvik og dermed viktig for å skape lokal forankring og koordinering.
Rolle og ansvar
Joma Gruver har i dag ingen ansatte, og selskapets virksomhet drives av styret - sammen med ansatte i Bluelake Mineral - og innleide konsulenter. Prosjektleder vil rapportere til styret i selskapet.
Hovedansvaret til prosjektleder vil være å lede de tre utviklingsprogrammene. Les mer om disse (Klicka till separat sida för mer info)
Selskapet er meget opptatt av at så mange som mulig som skal jobbe i gruven er bosatt i Røyrvik (eller nabokommunene). Dette er viktig for kommunene, men også for oss som arbeidsgiver som vil ha en stabil arbeidsstokk med lokal tilhørighet. En vei dit tror vi er ved å etablere et utdanningsprogram i samarbeid med de videregående skolene, f.eks. Grong VGS og Olav Duun VGS. En god dialog med høyskoler og universitet (f.eks. NTNU) vedrørende studieprogrammer som inneholder relevant utdanning som dekker våre behov. Dette vil kunne sikre Joma Gruver kompetent arbeidskraft fra lokale ungdommer som på sikt kan fungere som bærebjelker og kulturbærere i arbeidsstokken.

For å komme i gang med dette må det gjøres en kartlegging av hvilke fag som er viktigst for gruvedriften, hvilke utdanninger som kvalifiserer for disse jobbene og hvordan slike utdanningsløp kan tilpasses inn på skolene. Det må i tillegg gjøres et profileringsarbeid fra gruveselskapet sin side for å sikre rekruttering. Når man har fullført studieprogrammet skal de kunne ansettes direkte hos Joma Gruver AS. Arbeidsområdene i moderne gruvedrift er mange og vi behøver kompetanse innenfor gruveteknologi, prosessteknologi, logistikk, marked og salg, IT, økonomi, administrasjon mm.
Det er både i kommunens og gruveselskapets interesse flest mulig bosetter seg lokalt. Et premiss for dette er at det finnes ledige og attraktive nok boliger. Det er derfor behov for et tett samarbeid mellom gruveselskapet, kommunen, private næringsaktører og Namsskogan Utvikling for å etablere et konsept for boligbygging.

Selv om det er ønskelig med så mange lokale arbeidstakere som mulig vil det uansett være en del pendling. Det må dermed også sees på etablering av pendlerboliger. Hvordan dette best kan løses må også utredes. Målet er at både boligbygging og etablering av pendlerboliger kan skje via kommersielle og lokale aktører. Dette vil bidra til både å styrke etablerte bedrifter, men også bidra til ny næringsvirksomhet i Røyrvik.
I sin rolle vil prosjektleder også være plassjef for Joma Gruver. Denne vil være det naturlige kontaktpunktet for lokale interessenter som innbyggere, kommunen og lokalt næringsliv. Stort ansvar ligger i å bygge sterke relasjoner og tillit til disse viktige interessegruppene. Rollen inkluderer også å arrangere lokale informasjonsmøter og holde selskapets nettsider oppdatert.

Bakgrunn og erfaring:

  • Personlig tilknytning eller kjennskap til Røyrvik og regionen
  • Gjerne erfaring med å lede kvalifiserte prosjekter innen bygg eller teknologirelatert virksomhet
  • Gjerne erfaring med å drive en bedrift med forretningsansvar
  • Gjerne erfaring med rekruttering, ledelse og utvikling av medarbeidere
  • Utdanning fra høyskole med ett eller flere relevante fagfelt, eller tilsvarende relevant utdannelse

Personlige egenskaper:

  • Forretningsorientert - kvalitetsorientert med sans for økonomi og orden
  • Positive, høye sosiale ferdigheter og upretensiøs
  • Drivkraftig og selvgående – samtidig teamorientert
  • Lydhør, kommunikativ og pedagogis
  • Løsningsorientert og tilstedeværende

Tiltredelse

Tiltredelse høsten 2024 eller etter avtale.

Er dette noe for deg så ber vi deg sende en kortfattelig søknad med CV til: karriere@jomagruver.no eller bruk søkefunksjonen nedenfor.

Har du spørsmål du ønsker å få svar på før du sender din søknad ber vi deg ta kontakt med: Jonas Dahllöf, styremedlem Joma Gruver, tlf +46 701 485800

Søknadsfrist: 30. mai – 2024

Interessert? Søk nå!

Fornavn *
Etternavn *
E-post *
Telefon *
Last opp CV
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Last opp andre dokumenter
Max file size 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Melding
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.