Kobber og sink er nøkkelen
til å lykkes

For å få til det grønne skiftet trenger verden
mer metaller som kobber og sink.

Nyheter

Søknad for Gjersvik sendt inn

Joma Gruver har søkt om utvinningsrett formineraliseringen i Gjersvik, som selskapet i dag har en undersøkelsestillatelse for.

Les mer her

Joma Gruver søker prosjektleder/plassjef

Bli med å legge grunnlaget for et gruveselskap med sterk lokal forankring i Indre Namdal. Bli med og bidra til det grønne skiftet!

Les mer her
Derfor er Joma Gruver så viktig.

For å få til det grønne skiftet, trenger verden mer metaller som kobber og sink.

Det trengs 3-4 ganger mer kobber når man skal produsere en elbil, i stedet for en bensin- eller dieselbil. Det er viktig nok. Men viktige er det også at de store investeringene som nå gjennomføres i fornybare energikilder, som sol- og vindkraft. Når et samfunn går over til å bli elektrifisert, kreves det svære investeringer i utbygging av fornybar kraftproduksjon - og kraftnett.

Hva er problemet?

Ofte vil det være snakk om lange overføringslinjer for å transportere strøm fra produsent til forbruker. Alt dette vil kreve betydelige mengder kobber.

I dag står elbiler, og fornybar energi, for en liten andel av etterspørselen etter kobber. Dette endrer seg raskt i tiden som kommer. Utbygging av fornybar energi er både ønsket, og nødvendig, om man skal unngå klimakrisen.

Kobber er på mange måter nøkkelen til å lykkes.

For å få til det grønne skiftet, trenger verden mer metaller som kobber og sink.

Det trengs 3-4 ganger mer kobber når man skal produsere en elbil, i stedet for en bensin- eller dieselbil. Det er viktig nok. Men viktige er det også at de store investeringene som nå gjennomføres i fornybare energikilder, som sol- og vindkraft. Når et samfunn går over til å bli elektrifisert, kreves det svære investeringer i utbygging av fornybar kraftproduksjon - og kraftnett.

Hva er problemet?

Ofte vil det være snakk om lange overføringslinjer for å transportere strøm fra produsent til forbruker. Alt dette vil kreve betydelige mengder kobber.

I dag står elbiler, og fornybar energi, for en liten andel av etterspørselen etter kobber. Dette endrer seg raskt i tiden som kommer. Utbygging av fornybar energi er både ønsket, og nødvendig, om man skal unngå klimakrisen.

Kobber er på mange måter nøkkelen til å lykkes.

Kobber og sink er metaller som må utvinnes fra gruver

De færreste hadde vel trodd at det var aktuelt å starte ny gruvedrift i Joma, om lag 25 år etter at gruvene ble stengt i 1998. Men det «grønne skiftet» åpner for helt nye muligheter. Da gruven i Joma ble stengt i 1998 skyltes det at den ikke lenger var lønnsom. Som følge av det grønne skiftet har verdensmarkedsprisen på kobber steget til nye høyder. Det gjør at gruven igjen er lønnsom.

Men må det skje i Røyrvik kommune?

Det er absolutt ingen tvil om av Røyrvik og Indre Namdal trenger den enorme vitamininnsprøytningen ny gruvedrift i Joma vil bety for kommunen og regionen. I perioden 2010 til 2022 har folketallet i Indre Namdal stupt.

Hele regionen sliter i motbakke

I 2027 vil det kun være én - 1 - skoleelev som begynner i første klasse i Røyrvik. Næringslivet sliter, butikker står i fare for å måtte legges ned og lokalbefolkningen mister viktige tilbud.

Hva betyr Joma Gruver for Røyrvik?


Europa er svært opptatt av å øke sin selvforsyning med viktige metaller og mineraler.

Ny gruvedrift i Joma er en skånsom vei til mer kobber og sink. Det har vært gruvedrift der tidligere, og industriområdet og annen viktig infrastruktur er allerede på plass.

Konsekvensene for naturen er langt mindre enn om en gruve skal etableres på nytt i et uberørt naturområde. Deponering av avgangsmasser inne i dagens gruveganger er en stor fordel som reduserer belastningen på naturen og vannmiljøet.

RINGVIRKNINGER

Men hva vil dette bety for Røyrvik kommune?

Minimum 750
millioner kroner skal investeres.
Det beregnes 100 til 115 nye arbeidsplasser i gruveselskapet.
Hver arbeidsplass i
gruven vil gi 2 til 3 nye arbeidsplasser i ringvirkninger.
Totalt vil gruvedriften skape mellom 3-400 nye arbeidsplasser.
Joma Gruver skal kjøpe tjenester av lokale og regionale bedrifter.
Min. 25 millioner* i nye inntekter til Røyrvik kommune.
Konsesjonskraftsinntekten
vil alene gi kommunen
16 millioner* årlig
Utvinning av mineraler er et viktig bidrag til det grønne skiftet.
* med dagens strømpriser
RINGVIRKNINGER

Men hva vil dette bety for Røyrvik kommune?

Minimum 750 millioner kroner
skal investeres.
Det beregnes 100 til 115 nye arbeidsplasser i gruveselskapet.
Hver arbeidsplass i gruven vil
gi 2 til 3 nye arbeidsplasser i ringvirkninger.
Minimum 25 millioner i nye
inntekter til Røyrvik kommune.
Joma Gruver skal kjøpe tjenester
av lokale og regionale bedrifter.
Hver arbeidsplass i gruven vil
gi 2 til 3 nye arbeidsplasser i ringvirkninger.
Konsesjonskraftsinntekter vil alene
gi kommunen 16 millioner årlig.
Utvinning av mineraler er et
viktig bidrag til det grønne skiftet.
RINGVIRKNINGER

Men hva vil dette bety for Røyrvik kommune?

  • Minimum 750 millioner kroner skal investeres.
  • Det beregnes 100 til 115 nye arbeidsplasser i gruveselskapet.
  • Hver arbeidsplass i gruven vil gi 2 til 3 nye arbeidsplasser i ringvirkninger.
  • Totalt vil gruvedriften skape mellom 3-400 nye arbeidsplasser.
  • Joma Gruver skal kjøpe tjenester av lokale og regionale bedrifter.
  • Minimum 25 millioner i nye inntekter til Røyrvik kommune.
  • Konsesjonskraftsinntekter vil alene gi kommunen 16 millioner årlig.
  • Utvinning av mineraler er et viktig bidrag til det grønne skiftet.

I tillegg vil Joma Gruver ansette færrest mulig, slik at tjenester kan kjøpes fra lokale og regionale leverandører, og bidra til et titalls ekstra millioner i nye inntekter til Røyrvik kommune.

Joma Gruver i media

Se flere saker

Vil du lese mer om vårt arbeid knyttet til
den lokale reindrifta og bærekraft?

Har du spørsmål om Joma Gruver?

Vi vil gjerne snakke med deg!

Takk! Meldingen din er mottatt. Vi besvarer alle henvendelser så fort som mulig.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen.